Društvo je prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje, ki ga ustanovitelji ali ustanoviteljice, v skladu z Zakonom o društvih, ustanovijo zaradi uresničevanja skupnih interesov. Pogoje, ki jih je potrebno izpolnjevati za ustanovitev društva, in sam postopek ter potrebne dokumente, določa Zakon o društvih. V osnovi društvo mora imeti vsaj tri ustanovitelje, zastopnika društva in akt o ustanovitvi.

image
Kontaktirajte nas