image

Podjetniki vsega ne moremo postoriti sami, saj nimamo dovolj časa, dovolj veščin in dovolj znanja. Nimamo dovolj veščin. Nekatera opravila bo moral opraviti nekdo namesto vas.


Nudimo: svetovanje po telefonu, splošno svetovanje podjetnikom, lastnikom podjetja in managementu, pomoč managementu pri usklajevanju njihovih ciljev in kadrovske strukture z organizacijo podjetja, splošna pomoč lastnikom in direktorjem podjetja pri reševanju različnih problemov v podjetju, strokovna in operativna pomoč podjetjem pri zaposlovanju delavcev, pogovore glede upokojevanja, pogovore glede upokojevanja,razgovori z lastniki podjetij glede razvoja podjetja,na željo podjetnika opravljanje pogovorov z zaposlenimi delavci s ciljem izogibanja oz. reševanja konfliktnih situacij,...

Kontaktirajte nas