Izdelava pravilnikov je zahtevno delo, ki ga nekateri jemljejo zelo neresno ne zavedajoč se posledic takšnega početja. V zadnje čase je postalo moderno, da se npr. "Izjavi o varnosti" priloži "pravilnik o mobingu" in še nekaj drugih prilog. Koliko izdelovalcev "pravilnika o mobingu" je pred izdelavo tega pravilnika obiskalo sodni portal Vrhovnega sodišča Republike Slovenije in prebralo dobrih 200 sodb in sklepov, ki govorijo o mobingu in v pravilnik vključilo ugotovitve, ki koristijo podjetniku? Brez tega se dobrega pravilnika ne da izdelati. Velja za vse pravilnike npr.:za pravilnik o delovnih razmerjih,plačah,delovni uspešnosti,delovnem času,uporabi službenih vozil in še bi lahko naštevali.


image

Izjava o varnosti in ocena tveganja nista pravilnika, priloženi pravilnik o mobingu in drugi pravilniki so splošni akti, ki morajo biti sprejeti po predpisanem postopku, ker so za kršitve tega postopka predpisane visoke globe. Kljub plačilu globe si s takšnim pravilnikom ne morete veliko pomagati, ker ni bil sprejet po predpisanem postopku. Sodišče bo to takoj ugotovilo.


Izdelujemo pravilnike za notranjo kontrolo, plače, delovna razmerja, delovno uspešnost, štipendiranje, videonadzor, varstvo osebnih podatkov, računovodstvu, o delu v tujini, organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, delovnem času, preprečevanju alkoholizma, hišnem redu...

Kontaktirajte nas