Delodajalci velikokrat ne ločijo konkurenčno prepoved in konkurenčno klavzulo. Konkurenčna prepoved velja v času trajanja delovnega razmerja in ni sporna. Konkurenčna klavzula velja po prenehanju delovnega razmerja in je velikokrat sporna.Zadostuje že, da delavec spoštuje konkurenčno klavzulu (lahko jo zlorablja in preprosto ne želi delati) in mu mora delodajalec za ves čas spoštovanja klavzule mesečno izplačevati denarno nadomestilo.Delodajalcem to ni všeč. Rešitev je le v tem, da z delavcem ob prenehanju delovnega razmerja podpišejo poseben sporazum o prenehanju konkurenčne klavzule, seveda če so konkurenčno klavzulo bolj po neumnosti zapisali v pogodbo o zaposlitvi.


image
Kontaktirajte nas