image

Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov (GDPR) je uvedla kar nekaj novosti glede varstva osebnih podatkov. Kaj je GDPR? Sprejet je v Evropskem parlamentu pod imenom »Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov), seveda še naprej velja naš Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04, 113/05 – ZInfP, 51/07 – ZUstS-A, 67/07 in 94/07 – uradno prečiščeno besedilo 1). Kaj je novega prinesla uredba? Uredba je naložila nove obveznosti delodajalcem oz. obdelovalcem osebnih podatkov, ki morajo pripraviti PRAVILNIK O ZAVAROVANJU OZ. VARNOSTNIH POSTOPKIH IN ZBIRANJU IN VARSTVU OSEBNIH PODATKOV, ki vam ga strokovno in cenovno ugodno pripravimo.

Kontaktirajte nas